Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 74 Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

shutterstock_152228663.jpg
Share Button

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Příjem žádosti:

 • Termín příjmu žádostí je do 15. ledna 2018 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovaná aktivita 3.4.2: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik:
  • Realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C, dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území..
 • Podporovaná aktivita 3.4.3: Sanace vážně kontaminovaných lokalit:
  • V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 50 mil. EUR, minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč bez DPH.
 • Maximální výše podpory je 85 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>