Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP Výzva č. 90 – Specifický cíl: 6.1 – Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

shutterstock_113712319.jpg
Share Button

Dotace na zajištění řádné implementace Operačního programu Životní prostředí Řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty, na něž byla část pravomocí ŘO delegována.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. prosince 2023.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.
 • Vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽP.
 • Tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu.
 • Zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů.
 • Evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další rozvoj programu).
 • Nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU).
 • Zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>