Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Opady – Grantový program na podporu předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a na třídění odpadů v Kraji Vysočina

shutterstock_128516081.jpg
Share Button

Dotace povede k realizaci projektů, které snížení celkovou produkci odpadů, sníží se množství biologicky rozložitelných odpadů a směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky, zvýší se účelné třídění využitelných složek odpadu a širší zapojení obyvatel Kraje Vysočina do systému třídění, předcházení vzniku komunálního odpadu.

Příjem žádostí: 

 • Žádosti lze podávat v termínu od 1. 5. do 10. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Právnické osoby podnikající s oborem činnosti nakládání s odpady dle výpisu z živnostenského rejstříku.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení kompostérů a kompostovacích sil.
 • Pořízení nebo pronájem nádob na opětovné použití textilu.
 • Pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu.
 • Stojany na pytle na využitelné složky komunálního odpadu a pytle v barvách tříděného odpadu

 • Interiérové nádoby a sady tašek na třídění odpadů.
 • Informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovném použití a správném třídění odpadů (např. tisk infomateriálů, tematické exkurze a výukové programy, uspořádání výměnné burzy knih, hraček, oblečení; besedy, semináře apod.).
 • Repasování a opravy stávajících kontejnerů na tříděný odpad.
 • Zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na tříděný odpad nebo k opětovnému použití.
 • Pořízení a údržba vratného nádobí pro zelené slavnosti za podmínky umístění i informačního ROLL UPu (či obdobného informačního banneru) o velikosti min. 85 x 200 cm o předcházení vzniku odpadů (vztaženého k zeleným slavnostem) a umístěného na význačném místě (u vstupu, na pódiu, apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace  na jeden projekt je 80 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových nákladů projektu.
 • Celkový objem finančních prostředků činí 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Bioodpadem se pro účely tohoto grantového programu rozumí komunální odpad rostlinného původu (odpady ze zeleně, domácí odpad).
 • V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>