Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Opady – Grantový program na podporu předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a na třídění odpadů v Kraji Vysočina

shutterstock_128516081.jpg
Share Button

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování opatření na předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a opatření na podporu třídění odpadů.

Příjem žádostí: 

 • Žádosti lze podávat v termínu od 15. 6. 2016. do 15. 07. 2016.

Příjemci podpory:

 • Obce, městyse a města Kraje Vysočina.
 • Právnické osoby, jejichž předmět podnikání zahrnuje nakládání s odpady.
 • Zřizované organizace obcí se zaměřením na odpadové hospodářství.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení kompostérů a kompostovacích sil.
 • Pořízení nebo pronájem nádob na opětovné použití textilu.
 • Pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu.
 • Interiérové nádoby a sady tašek na třídění odpadů.
 • Informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovném použití a správném třídění odpadů (např. využití výrobků a materiálů vyrobených z recyklovaných materiálů, uspořádání výměnné burzy knih, hraček, oblečení, zelené slavnosti, apod.).
 • Repasování a opravy stávajících kontejnerů na tříděný odpad.
 • Zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na tříděný odpad nebo k opětovnému použití.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 50 000 Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových nákladů projektu.
 • Celkový objem finančních prostředků činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Bioodpadem se pro účely tohoto grantového programu rozumí komunální odpad rostlinného původu (odpady ze zeleně, domácí odpad).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>