Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Cílem programu je zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů především inovačního charakteru anebo s přínosem pro zaměstnanost. Dále bude podporován rozvoj internacionalizace podnikání v oblasti sofistikovaných služeb a poradenství a MSP orientujících se na nové zdroje růstu na zahraničních trzích.

Specifické cíle:

2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP

2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

Kdo může žádat o dotaci:

  • Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) ve výrobě a službách, včetně služeb souvisejících s cestovním ruchem generujícím nová pracovní místa ve venkovských regionech.
  • Provozovatelé inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra (pouze pro aktivity poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky).
  • Nezemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo položky obsažené v dodatku Smlouvy (o EU), zároveň budou podporovány projekty zemědělských podnikatelů zaměřené na podnikatelské poradenství (nikoliv poradenství do zemědělské činnosti).
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade.
  • Municipality.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

  • Výše podpory záleží na vybraném programu. Přehled jednotlivých programů naleznete zde.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Ing. Michal Dufek
    Michal má na starosti program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a vzhledem ke svému vzdělání také podporu při zpracování ekonomických analýz a finančních částí projektů. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Hospodářská politika a peněžní ekonomie a bankovnictví. Dotace na inovativní projekty pomohl získat například společnostem PLEHASO, k.s., VÚP MEDICAL, a.s., TIPAFROST, a.s.. PBS Velká Bíteš, a.s., GriffTec s.r.o.

Loading...
Loading...