Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Cílem programu je zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů především inovačního charakteru anebo s přínosem pro zaměstnanost. Dále bude podporován rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání.

Specifické cíle:

1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků

1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Kdo může žádat o dotaci:

  • Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky) a podnikatelská seskupení.
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).
  • Orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků) a jim podřízené či jimi zřízené organizace (v případě PCP).
  • Fyzické osoby.
  • Zemědělští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek obsažených v dodatku Smlouvy (o EU) s projektem v oblasti VaV a inovací.
  • Neziskové organizace.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

  • Výše podpory záleží na vybraném programu. Přehled jednotlivých programů naleznete zde.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

  • Ing. Michal Dufek
    Michal má na starosti program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a vzhledem ke svému vzdělání také podporu při zpracování ekonomických analýz a finančních částí projektů. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Hospodářská politika a peněžní ekonomie a bankovnictví. Dotace na inovativní projekty pomohl získat například společnostem PLEHASO, k.s., VÚP MEDICAL, a.s., TIPAFROST, a.s.. PBS Velká Bíteš, a.s., GriffTec s.r.o.

Loading...
Loading...