Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Cílem prioritní osy 2 je podporovat investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav,podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

Specifické cíle:

3.1 Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci

3.2 Posílení infrastruktury pro sociální podnikání

3.3 Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci

3.4 Rozvoj sociálních podniků místních komunit

Kdo může žádat o dotaci:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Podnikatelské subjekty (u kterých se s ohledem na budoucí právní úpravu předpokládá status veřejné prospěšnosti).

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy operačního programu

  Všechny aktuální výzvy >

  Kontakt

  • Dotační linka
   Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

  Loading...
  Loading...