Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Udržitelná mobilita a energetické úspory

Cílem prioritní osy 2 je podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení.

Specifické cíle:

2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení

2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

Kdo může žádat o dotaci:

  • Hlavní město Praha.
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
  • Městské části hl. m. Prahy.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy    • Aktuální výzvy operačního programu

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...