Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Operační program Rybářství 2014-2020

Operační program Rybářství se zaměřuje na udržitelnou a konkurenceschopnou akvakulturu založenou na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Priority operačního programu jsou definovány takto:

 • Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
 • Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
 • Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
 • Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
 • Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšení stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Níže přinášíme detailní informace k jednotlivým prioritním osám.

  • Aktuální výzvy operačního programu

   • 22.5.2015

    Harmonogram výzev OP Rybářství pro rok 2015

    Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Rybářství jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, výstavbu rybníků, prezentaci...
    Více informací »
Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Radek Novák
  Radek je hlavním odborníkem naší společnosti na Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství. Díky 18leté praxi v řídícím managementu dobře rozumí a optimalizuje záměry klientů a zájemců o dotace nebo zvýhodněné úvěry. Jako Radkův referenční projekt můžeme uvést modernizaci zemědělského provozu společnosti ASLENIT a.s., v hodnotě 5mil. Kč.

Loading...
Loading...