Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Tato prioritní osa cílí na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů, dále podporuje investice do recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním a také investice související se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli.

Specifické cíle:

2.A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí

2.B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky akvakultury.
 • Podnikatelé vstupující do odvětví akvakultury.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OP Rybářství Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

  • Aktuální výzvy operačního programu

   • 22.5.2015

    Harmonogram výzev OP Rybářství pro rok 2015

    Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Rybářství jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, výstavbu rybníků, prezentaci...
    Více informací »
Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Radek Novák
  Radek je hlavním odborníkem naší společnosti na Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství. Díky 18leté praxi v řídícím managementu dobře rozumí a optimalizuje záměry klientů a zájemců o dotace nebo zvýhodněné úvěry. Jako Radkův referenční projekt můžeme uvést modernizaci zemědělského provozu společnosti ASLENIT a.s., v hodnotě 5mil. Kč.

Loading...
Loading...