Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora uvádění na trh a zpracování

Tato prioritní osa přispívá ke zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci a inovaci zpracovatelských kapacit a zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh.

Specifické cíle:

5.A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

5.B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky akvakultury.
 • Subjekty reprezentující akvakulturu.
 • Rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů.
 • Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.
 • Organizace producentů.
 • Ministerstvo zemědělství.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy operačního programu

   • 22.5.2015

    Harmonogram výzev OP Rybářství pro rok 2015

    Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Rybářství jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje, výstavbu rybníků, prezentaci...
    Více informací »
Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Radek Novák
  Radek je hlavním odborníkem naší společnosti na Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství. Díky 18leté praxi v řídícím managementu dobře rozumí a optimalizuje záměry klientů a zájemců o dotace nebo zvýhodněné úvěry. Jako Radkův referenční projekt můžeme uvést modernizaci zemědělského provozu společnosti ASLENIT a.s., v hodnotě 5mil. Kč.

Loading...
Loading...