Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Prioritní osa je navržena tak, aby řešila stěžejní problémy nezaměstnanosti v ČR a to formou aktivní politiky zaměstnanosti. Podpora je zaměřena na realizaci specifických opatření na podporu snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života. Dále pak na rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků a podporována bude rovněž modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, a dále realizace cílených opatření na podporu zaměstnanosti mládeže.

Oblasti podpory:

1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

1.2 Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života

1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

1.4 Modernizace a posílení institucí trhu práce včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků

1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže

Kdo může žádat o dotaci:

  • Uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání.
  • Obce a města.
  • Nestátní neziskové organizace.
  • Vzdělávací a poradenské organizace a další.

Kdy můžete žádat o dotaci:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Kontakt

  • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...