Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Energetické úspory

Prioritní osa se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Oblasti podpory:

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Kdo může žádat o dotaci:

 • Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné organizace.
 • Vysoké školy.
 • Školské právnické osoby.
 • Spolky.
 • Organizační složky státu.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Obchodní společnosti.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...