Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Prioritní osa Ochrana a péče o přírodu a krajinu si klade za cíl posilovat biodiverzitu a přirozenou funkci krajiny spolu se zlepšením kvality prostředí v sídlech.

Specifické cíle:

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

4.2 Posílit biodiverzitu

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Kdo může žádat o dotaci:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR).
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...