Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OPPIK Aplikace – Výzva II

shutterstock_75051373.jpg
Share Button

Jedná se o dotační program na podporu realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem této výzvy je získávání dalších znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 11. 3. 2016 do 30. 4. 2016.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu mohou žádat malé a střední podniky nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných projektů:

  • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje - podpořeny budou pouze projekty zapojené do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME. V rámci realizace projektu musí být dosaženo alespoň jednoho z těchto výsledků: funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový vzor, popřípadě jiných kvalitativně hodnotitelných výsledků výzkumu a vývoje.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace pro tuto výzvu je 40 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace činí 1 000 000 Kč a maximální výše finanční podpory je 25 000 000 Kč na jeden projekt.
  • Maximální míra podpory tvoří 70% celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
  • Každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně tři projekty.
  • Projekt musí být zahájen do 6 měsíců od data ukončení příjmu žádostí o podporu a doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky, pokud poskytovatel dotace nerozhodne jinak. Nejzazší termín pro ukončení projektu je 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>