Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Aplikace – Výzva VI

shutterstock_75051373.jpg
Share Button

Jedná se o dotační program na podporu realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem této výzvy je získávání dalších znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 8. 2018 (9:00 hod.) do 17. 12. 2018 (23:59 hod.).

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty.
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.
 • Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %.
 • Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě.
 • Podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s kódem intervence 065 nebo 063, tzn. projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065) a projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky s podmínkou 30 % účasti MSP na celkových způsobilých výdajích projektu (je akceptovatelný podíl 20 % MSP při současném minimálním podílu 10 % VO) (kód intervence 063).
 • Pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní Žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní Žádosti, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner); tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>