Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OPPIK Spolupráce – Klastry – Výzva II

shutterstock_116463061-1.jpg
Share Button

Jedná se o dotační program zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. Cílem této výzvy je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 11. 3. 2016 do 30. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat malé a střední podniky nebo výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Projekty tohoto výzkumu musí splňovat následující podmínky:
  • jedná se o společné projekty klastru v souladu s odvětvovým zaměřením nebo technologickou oblastí členských podniků;
  • projekty mají předkonkurenční charakter;
  • výsledky jsou využitelné především malými a středními podniky a představují pro ně ekonomický přínos;
  • klastr poskytne výsledky všem zájemcům za běžných nediskriminujících podmínek.
 • Předkonkurenční výzkum – jedná se o průmyslový výzkum a experimentální vývoj, jehož výsledky nevytvářejí jednostrannou konkurenční výhodu pro jednotlivé firmy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu činí 40 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 15 000 000 Kč pro excelentní klastry, 12 000 000 Kč pro rozvinuté klastry a 8 000 000 Kč pro nezralé klastry.
 • Maximální míra podpory tvoří 60 % způsobilých výdajů pro malé podniky a 50 % pro střední podniky.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Žadatel může na v rámci této výzvy podat maximálně 3 projekty. Každý projekt musí být přihlášen k realizaci do mezinárodní sítě kolektivního výzkumu CORNET. Projekty kolektivního výzkumu předpokládají dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový vzor.
 • Výzkumné a vývojové pracoviště jako řešitel či spoluřešitel projektu nesmí být ekonomicky ani personálně propojené s příjemcem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>