Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OPPIK Spolupráce – Klastry – Výzva IV

shutterstock_116463061-1.jpg
Share Button

Jedná se o dotační program zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. Cílem této výzvy je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. 7. 2017 do 20. 10. 2017.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat malé a střední podniky nebo výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • 3.1 a) kolektivní výzkum.
 • 3.1 b) sdílená infrastruktura.
 • 3.1 c) internacionalizace klastru.
 • 3.1 d) rozvoj klastrové organizace.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu činí 300 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 500 000 Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1 a) 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/ na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč, 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/ na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1 b) 15 000 000 Kč pro excelentní klastry, 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1 c) a 3.1 d) 5 000 000 Kč pro excelentní klastry, 4 000 000 pro rozvinuté klastry, 3 000 000 pro nezralé klastry.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti, ve kterých vystupuje jako příjemce), a to vždy pouze 1 projekt na každou podporovanou aktivitu; toto omezení se nevztahuje na projekty podávané přes mezinárodní síť CORNET.
 • Výzkumné a vývojové pracoviště jako řešitel či spoluřešitel projektu nesmí být ekonomicky ani personálně propojené s příjemcem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>