Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OPPIK – Výzva V. programu podpory – Služby infrastruktury

shutterstock_151216508.jpg
Share Button

Hlavním cílem programu je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 28. 8. 2018 (12:00:00) do 27. 11. 2018 (23:59:59).

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol.

Typy podporovaných aktivit:

 • Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:
  • strategické řízení a management inovací; strategické poradenství při vstupu na nové trhy; ochrany a využití práv duševního vlastnictví; navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce; komercializace výsledků výzkumu; přístupu ke kapitálu; validace podnikatelského modelu; rozvoj řízení procesů ve firmě; vedení zaměstnanců; obchodní a marketingové strategie; poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů.

Forma a výše podpory:

 • a) Minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč v případě příjemce – zprostředkovatele dotace (inovační infrastruktury).
  b) Minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč v případě dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétní MSP.
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) – uživatelů poradenských služeb.
 • 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování kritérií pro hodnocení definovaných v této Výzvě.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel/příjemce).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>