Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PGRLF – Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

les
Share Button

Dotaci na část úroků z úvěru na nákup  strojního zařízení a mechanizačních prostředků pro hospodaření v lesích mohou získat podnikatelé zabývající se vymezeným druhem činností, případně svazky obcí. Podporovaná investice vede zejména ke snížení nákladů, úspoře pohonných hmot, zvýšení efektivnosti či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření. Cílem programu podpory nákupu techniky pro hospodaření v lesích je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory může být podnikatel, který se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10 a 2.20, a který je zároveň mikropodnikem, malým nebo středním podnikem a v posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti tvoří příjmy z lesnické činnosti více než 50 % z jeho celkových příjmů.
 • Příjemcem podpory může být také fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu, přitom je podnikatelem (platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí.
 • Příjemcem podpory nemůže být právnická osoba, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci tohoto programu jsou podporovány investice na nákup této lesnické techniky:
  • speciální lesnické traktory („SLKT“),
  • univerzální lesnické traktory („UKT“) s lesnickou nástavbou,
  • malotraktory tj. vozidla kategorie T2 nebo T3 s prvky lesnické nástavby, tj. ochranný rám a naviják jednobubnový či dvoububnový montovaný na pevno nebo nesený v trojbodovém závěsu,
  • harvestor pro výchovnou těžbu (tzv. „probírkový harvestor“) s výkonem motoru do 75 kW včetně a harvestorovou hlavicí s tloušťkou úřezu do 400 mm včetně,
  • harwarder pro výchovnou těžbu s výkonem motoru do 75 kW včetně a harvestorovou hlavicí s tloušťkou úřezu do 400 mm včetně,
  • vyvážecí traktory (forwardery),
  • železné koně (miniforwardery),
  • přívěsy s hydraulickou rukou k vyvážení dřevní hmoty,
  • lanovky a lanové systémy (pouze s nosným lanem nebo s elektronickou kontrolou kontrolního napětí v laně),
  • navijáky pro soustřeďování dříví (pouze jako adaptéry k SLKT, UKT nebo malotraktorům kategorie T2 nebo T3,
  • štěpkovače a drtiče – dřeva, klestu, dřevního odpadu (pouze jako adaptéry k SLKT, UKT nebo malotraktorům kategorie T2 nebo T3,
  • shrnovače klestu (pouze jako adaptéry k SLKT, UKT nebo malotraktorům kategorie T2 nebo T3,
  • rýhovací zalesňovací stroje,
  • frézy jednotalířové nebo dvoutalířové sloužící pouze pro přípravu půdy před založením nebo obnovou lesního porostu, apod.

 Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotací na část úroků z úvěru.
 • Maximální výše podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí podpory.
 • Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu  Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, nesmí překročit částku 10 mil. Kč/kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Podpora se neposkytuje na Úvěry, které byly uzavřeny před datem registrace žádosti.
 • Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou.
 • Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit Fondu smlouvu o Úvěru.
 • Žadatel zpracuje Podnikatelský záměr a předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři „Žádost o podporu poskytovanou Fondem“, jejíž vzor stanoví Fond. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>