Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podnikatelské vzdělávání na mezinárodní úrovni

Share Button

Mezinárodní program vypisuje novou výzvu pro vzdělávání malých a středních podniků. Jelikož malé a střední podniky hrají klíčovou úlohu při dosahování cílů ve strategii Evropa 2020. Vzhledem k tomu, že jsou považovány za hlavní hnací sílu růstu a tvorba pracovních míst a jejich konkurenceschopnost je ovlivněna omezeným využitím mezinárodních příležitostí a inovační vyhlídky na jednotném trhu i mimo něj.

Cílem je konkurenceschopnost malých a středních podniků, podpora jejich růstu a posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti malých a středních podniků v Evropské unii. Mimo jiné jde o podporu transferu evropských pedagogů a instruktorů stejně tak jako praktické zkušenosti v podnikatelském vzdělávání v EU.

Klíčovou kompetencí podle EU je schopnost jedince přetvářet myšlenky do praxe a zahrnuje tvořivost, inovace, přijímání rizik, rovněž i schopnost plánovat a řídit projekty za účelem dosažení cílů. Rozvoj myšlení, obecné vlastnosti a dovednosti, které jsou základem podnikání mohou být doplněny předáváním konkrétnější znalosti o podnikání se odvíjí od úrovně a typu vzdělávání.

Účelem této výzvy je vytvořit celoevropskou iniciativu podnikatelů sdružující stávající evropské a národní úrovně odborných znalostí, v souladu s návrhy, které jsou zahrnuty do akčního plánu pro podnikání 2020. Tato akce podporují vytváření sítí mezi tvůrci politik a odborníky z celé Evropy se silným zájmem o rozvoj podnikatelského vzdělávání a prohlubování spolupráce na úrovni EU.

Tato výzva navazuje na akce financované v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) v roce 2012 a 2013. Mezi cíle financovaných projektů patří vytvoření on-line platformy pro pedagogy a definice nástrojů pro posuzování podnikatelských dovedností. Navíc, nová studie o dopadu podnikání strategie vzdělávání a opatření byla zahájena.

Existuje již celá řada ucelených strategií a opatření v Evropě, které podporují podnikatelského vzdělávání ve školách a na univerzitách. Nicméně, tato akce má za cíl přispět k tomu, aby tento typ učení splnil základní funkci ve vzdělávacích systémech, v souladu s podnikáním 2020 akčního plánu a sdělení Komise o přehodnocení vzdělávání.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Vzdělávání v oblasti podnikání, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj: http://ec.europa.eu/easme/files/entredu/call-entredu.pdf


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>