Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit v Královéhradeckém kraji

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na realizaci hodnotných kulturních projektů regionálního, národního či mezinárodního významu a zachování lidových tradic.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 17. 10. 2016 do 16. 1. 2017.
 • Žádost musí být doručena v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) s vložením všech příloh a následně v tištěné a podepsané podobě žádosti (případně s povinnými přílohami, které nebyly vloženy do elektronické verze žádosti). Listinná podoba žádosti musí být podána osobně v podatelně KÚ Královéhradeckého kraje nebo doporučeně na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení Krajských dotací, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Příjemce podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy.
 • Fyzické osoby.
 • Právnické osoby.
 • Církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví.
 • Obce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Jiné právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na podporu kulturních projektů, které mají v kraji svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti divadla, hudby, výtvarných, fotografických či filmových projektů, tanečního umění, tradiční lidové kultury a folkloru, výstavní a další programy muzeí a galerií. Podporovány budou projekty, které prezentují Královéhradecký kraj v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků: 1 970 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v případě reprezentace Královéhradeckého kraje v zahraničí: 80 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v ostatních případech: 60 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnutých peněžních prostředků na jeden projekt: 20 000 Kč.
 • Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 70 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017
 • Dotační program není určen na podporu publikační činnosti a vydání CD, doprovodných programů sportovních akcí, dále akcí spojených s děním v obci (posvícení, poutě, jarmarky, trhy) a výročí spolků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>