Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Program je zaměřen na podporu programů specifické primární protidrogové prevence, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými školami a školskými zařízeními. Dále je program určen na podporu projektů v oblasti sekundární a terciární prevence drogových závislostí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. do 18. 1. 2019 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty přímo vykonávající činnosti popsané v níže uvedených opatřeních.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Podpora specifické primární protidrogové prevence:
  • dlouhodobé a ucelené programy zacílené na prevenci užívání návykových látek v regionech Jihočeského kraje;
  • dlouhodobé, ucelené, vzdělávací a informativní programy pro rodiče zaměřené na prevenci užívání návykových látek jejich dětmi;
  • programy pro rizikové skupiny mládeže zaměřené na prevenci užívání návykových látek, realizované mimo školská zařízení.
 • Opatření č. 2: Podpora sekundární a terciární prevence:
  • terénní programy;
  • kontaktní a poradenské služby („kontaktní centra“);
  • ambulantní léčba;
  • rezidenční péče v terapeutických komunitách („terapeutické komunity“);
  • ambulantní doléčovací programy;
  • substituční léčba.

Forma a výše podpory:

Opatření č. 1: Podpora specifické primární protidrogové prevence

 • Minimální výše grantu je poskytována ve výši 50 000 Kč. 
 • Maximální výše grantu je poskytována ve výši 250 000 Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 5 %.

Opatření č. 2: Podpora sekundární a terciární prevence

 • Minimální výše grantu je poskytována ve výši 50 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je poskytována ve výši 800 000 Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 5 %.

Specifika a omezení:

 • Všechna opatření jsou neinvestičního charakteru.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>