Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Program je zaměřen na podporu programů specifické primární protidrogové prevence, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými školami a školskými zařízeními. Dále je program určen na podporu projektů v oblasti sekundární a terciární prevence drogových závislostí.

Příjem žádostí:

 • Od 2. 1. do 13. 1. 2017 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty přímo vykonávající činnosti popsané v níže uvedených opatřeních.

Opatření č. 1: Podpora specifické primární protidrogové prevence

V tomto programu budou podporovány především :

 • Dlouhodobé a ucelené programy zacílené na prevenci užívání návykových látek v regionech Jihočeského kraje;
 • Dlouhodobé, ucelené, vzdělávací a informativní programy pro rodiče zaměřené na prevenci užívání návykových látek jejich dětmi;
 • Programy pro rizikové skupiny mládeže zaměřené na prevenci užívání návykových látek, realizované mimo školská zařízení.

Opatření č. 2: Podpora sekundární a terciární prevence

Typologie podporovaných služeb (podle standardů RVKPP):

 • terénní programy;
 • kontaktní a poradenské služby („kontaktní centra“);
 • ambulantní léčba;
 • rezidenční péče v terapeutických komunitách („terapeutické komunity“);
 • ambulantní doléčovací programy;
 • substituční léčba.

Typy podporovaných projektů:

 • Osobní náklady – náklady na mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění a náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti osob, které jsou přímo zapojené do realizace projektu.
 • Materiálové náklady – náklady na spotřební a provozní materiál (např. zdravotnický materiál, kancelářské potřeby a vybavení, DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč).
 • Náklady na nákup služeb bez použití záloh (např. vzdělávací programy, nájemné, telefony, fax, internet, poštovné atd.).
 • Náklady na nákup služeb hrazených zálohovými platbami v průběhu roku (např. elektřina, plyn, teplo atd.) – doklad o vyúčtování záloh, v případě, že je toto vyúčtování zasláno do termínu odevzdání vyúčtování projektu. V případě, že není, doklad o stanovení výše záloh na aktuální rok (rok realizace projektu) a vyúčtování záloh za rok předchozí.
 • Jiné provozní a další náklady (daně, poplatky atp. – je vždy nutné v žádosti konkretizovat a doložit přímou souvislost s projektem).
 • Cestovní náhrady (např. jízdné, ubytování, stravování).

Forma a výše podpory:

Opatření č. 1: Podpora specifické primární protidrogové prevence

 • Minimální výše grantu je poskytována ve výši 50 000 Kč. 
 • Maximální výše grantu je poskytována ve výši 250 000 Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 5 %.

Opatření č. 2: Podpora sekundární a terciární prevence

 • Minimální výše grantu je poskytována ve výši 50 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je poskytována ve výši 800 000 Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 5 %.

Specifika a omezení:

 • Všechna opatření jsou neinvestičního charakteru.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>