Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo grantový program na podporu aktivit k technickému vzdělávání v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podat nejpozději do 15. 11. 2016 poštou, popř. osobně v místě sídla vyhlašovatele.

Příjemci podpory:

 • Subjekty podporující aktivity k technickému vzdělávání.
 • Žadatel musí být právnická osoba se sídlem ve městě Plzni.
 • Žadatelem nemůže být právnická osoba, která má vůči městu Plzni a jeho příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
 • Žadatelem nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na:
  • zájmové technické vzdělávání.
  • prezentace technického vzdělávání.
  • tematické exkurze a výměnné pobyty k podpoře technického vzdělávání.
  • vzdělávací akce pro učitele se zaměřením na vzdělávání v technických oborech.
 • Projekty zaměřené na spolupráci základních škol, příspěvkových organizací a středních škol na území města Plzně v oblasti technického vzdělávání, např. účast v rukodělných soutěžích vyhlašovaných Plzeňským krajem.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora bude poskytnuta na vybrané projekty formou zvýšení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací města Plzně, u ostatních subjektů jako plnění ze smlouvy na základě předložení stanovených dokladů.
 • Nutnou podmínkou poskytnutí podpory je finanční spoluúčast žadatele či jiného třetího subjektu.
 • Na výše zmíněné projekty lze získat podporu také ve formě:
  • materiálové podpory základních škol pro zpracování výrobků žáky školy.
  • drobného vybavení odborných učeben.
  • mzdových nákladů na pedagogy související s volnočasovými aktivitami žáků (Poskytnutá finanční podpora může být použita na úhradu mzdových nákladů maximálně do výše 30 %.).

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen v rámci akce, aktivity či projektu zajistit dostatečnou prezentaci a propagaci města Plzně dle níže specifikovaných kritérií:
  • uvést logo města Plzně ve všech propagačních materiálech, které se k akci váží.
  • aktivně zmiňovat město Plzeň jako podporovatele akce zejména v PR výstupech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>