Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo grantový program na podporu aktivit k technickému vzdělávání v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Příjem žádostí:

 • Termín odevzdání žádosti v listinné (vytištěné) podobě je od 1. září 2017 do 15. listopadu 2017.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace.
 • Školské právnické osoby.
 • Právnické osoby založené podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • Právnické osoby založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (např. spolky, ústavy) a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
 • Podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na:
  • spolupráci základních škol, příspěvkových organizací statutárního města Plzeň, se středními školami na území města Plzně, účastí v rukodělných soutěžích vyhlašovaných Plzeňským krajem, např. v soutěži „Řemeslo má zlaté dno“, případně v obdobných projektech.
  • podporu zvýšení úrovně technického vzdělávání základních škol, středních škol, víceletých gymnázií a zájmového vzdělávání.
  • tematické exkurze a výměnné pobyty k podpoře technického vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně na podporu dotačního programu činí 1 200 000 Kč, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 100 000 Kč, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni, projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>