Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování v Olomouckém kraji

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Dotace na podporu akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života, podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2018 do 4. 2. 2018.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

  • Jednorázové nebo pravidelně opakující se akce/projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení.
  • Činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením.
  • Akce/projekty směřující ke zvýšení pracovního uplatnění osob se ztíženým postavením na trhu práce.
  • Akce/projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 400 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.
  • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu/titulu podat více žádostí na různé projekty/akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>