Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR

shutterstock_153690974.jpg
Share Button

Dotace se poskytují na integraci dětí a žáků-cizinců do české společnosti prostřednictvím projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, integrační volnočasové aktivity, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců a podporu spolupráce rodiny a školy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 20. 11. 2018 do 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy, nadace a nadační fondy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Tyto organizace musí prokazatelně vyvíjet činnost v oblasti integrace cizinců nejméně jeden rok.

Typy podporovaných projektů:

 • Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím potřebám dětí a žáků-cizinců.
 • Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky.
 • Zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání.
 • Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské.
 • Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců.
 • Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů projektu.
 • Pro rok 2019 se na činnosti podpořené výzvou předpokládá vyčlenit celkovou částku ve výši 3 000 000 Kč.
 • Výše požadované dotace musí být minimálně 50 000 Kč a maximálně může být 1 000 000 Kč.
 • Výše celkových nákladů na drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkovém rozpočtu projektu nesmí přesáhnout 40 000 Kč.
 • Výše celkových nákladů na dlouhodobý nehmotný majetek v celkovém rozpočtu projektu nesmí přesáhnout 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím poskytovaných služeb na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>