Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR

shutterstock_153690974.jpg
Share Button

Dotace se poskytují na realizaci nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 20. prosince 2017.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy, nadace a nadační fondy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Tyto organizace musí prokazatelně vyvíjet činnost v oblasti integrace cizinců nejméně jeden rok.

Typy podporovaných projektů:

 • Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP.
 • Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů.
 • Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP.
 • Vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků státní správy či samosprávy.
 • Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců.
 • Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace.
 • Aktivity zaměřené na informování široké veřejnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím poskytovaných služeb na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>