Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje

shutterstock_154617503.jpg
Share Button

Účelem dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě a pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 12.02.2018 od 8:00 – 1.kolo termín ukončení 03.03.2018 ve 14:00; 2.kolo termín ukončení 05.10.2018 ve 14:00.

Příjemce podpory:

 • Obec na území Jihomoravského kraje.
 • Dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Církve a náboženské společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Malá vodní nádrž je považována nádrž s akumulačním objemem menším než 2 mil. m³, která je zároveň u hráze hluboké nejvýš 9 m. Dle účelu se jedná o využití závlahové, rybochovné, retenční, rekreační, dočišťovací, požární, krajinotvorné a protipovodňové.
 • Drobné vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci na projektovou dokumentaci projektu lze poskytnout maximálně do výše 50 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>