Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora celoroční sportovní činnosti v Olomouckém kraji

shutterstock_154454747.jpg
Share Button

Dotace na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 1. 2017 do 27. 1. 2017.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, sídlící v Olomouckém kraji a jejichž hlavní činností je sportovní činnost v oblasti vrcholového, výkonnostního a mládežnického sportu. Žadatelem v dotačním titulu nemůže být příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované obcemi. Dále v tomto dotačním titulu nemohou být žadatelem střešní sportovní organizace (např. Sokol, Česká unie sportů, Orel) a jednotlivé sportovní svazy (krajské, okresní).

Typy podporovaných aktivit:

  • Rozvoj činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, zaměřený zejména na činnost mládeže u sportovních klubů působících v mezinárodních a v nejvyšších republikových sportovních soutěžích a na činnost ostatních sportovních klubů, drobná údržba sportovišť a
    tělovýchovných zařízení a jejich vybavení drobnými sportovními potřebami.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>