Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora ekologických aktivit v Zlínském kraji

shutterstock_155816618.jpg
Share Button

Cílem programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny, zvýšení dostupnosti kvalitních služeb EVVO a větší propojení s aktivitami podporujícími partnerství. 

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je od 21. 01. 2019 do 15. 02. 2019 do 12:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Osvěta a poradenství pro veřejnost týkající se ochrany přírody a životního prostředí.
 • Neperiodické publikace, informační a výukové materiály a programy se zaměřením na EVVO.
 • EVVO v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, EVVO pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení, pracovníků středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden a NNO.
 • Podpora a rozvoj služeb a servisních činností pro EVVO.
 • Podpora projektů začínajících subjektů EVVO.
 • Podpora projektů se zaměřením na inovativní metody v EVVO.
 • Podpora vzdělávacích aktivit na školních zahradách a badatelsky orientovaného vyučování.
 • Dotace je určena na: osobní náklady, cestovní výlohy, materiálové náklady, vybavení pro ekologizaci provozu, provozní náklady jako energie, nájem, služby aj.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená pro program je 2,5 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na projekt činí 20 000 Kč, maximální 100 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně jednu žádost o poskytnutí podpory, a to pouze na aktivitu v programu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>