Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 v Moravskoslezském kraji

shutterstock_155816618.jpg
Share Button

Dotaci na školní projekty mohou získat školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji. Podporovány budou projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně.

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem, jejichž projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu budou využity na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora badatelsky orientovaného vyučování.
  • Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu).
  • Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO.
  • Propojení školního kurikula s okolním prostředím.

V rámci tohoto programu budou podporovány školní projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty EVVO dle výše uvedených priorit. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit zdravý životní styl, vzdělávání k udržitelnému rozvoji včetně environmentální výchovy, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit směřujících ke zdravému životnímu stylu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 25 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 80 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %, spoluúčast žadatele je min. 25 % z celkových uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít pouze na neinvestiční projekt, jehož realizace bude zahájena nejdříve 1. 9. 2016 a ukončena nejpozději 31. 8. 2017.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>