Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora fundraisingu v Pardubickém kraji

shutterstock_154745477.jpg
Share Button

Podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje s cílem zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 3. 1. do 31. 1. 2018.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Církevní právnická osoba.
 • Ústav (zřízený dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 • Fyzická osoba.
 • Družstvo.
 • Společnost s ručením omezeným.
 • Veřejná obchodní společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekt musí být zaměřen vždy nejméně na jednu z níže uvedených aktivit. Kombinace aktivit je možná.
  • Tvorba nebo aktualizace byznys plánu sociálního podniku.
  • Pořízení investičního nebo neinvestičního majetku k zajištění výroby nebo poskytování služeb daným sociálním podnikem.
  • Podpora části mzdových nákladů zaměstnanců (asistentů), kteří pomáhají při výkonu práce znevýhodněným pracovníkům (podpora pouze v aktivitě č. 3 není možná, žadatel musí zároveň požádat o podporu alespoň jednoho z uvedených bodů podporovaných aktivit.
  • Specifické vzdělávání znevýhodněných pracovníků zaměřené na jejich rozvoj.
  • Úprava pracovního místa nebo pracovního nástroje pro potřeby konkrétního zaměstnance.
  • Zajištění stáží a praxí u studentů a absolventů z cílových skupin sociálního podnikání.
  • Marketing (kampaň na podporu prodeje, reklama) – žadatel musí zároveň požádat o podporu alespoň jednoho z uvedených bodů podporovaných aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program je 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč a maximální výše je 200 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje, sociální podnik zaměstnává osoby z cílových skupin s bydlištěm v Pardubickém kraji.
 • Získaná finanční podpora v rámci dotačního  řízení nesmí nahrazovat povinný podíl spolufinancování u projektů (např. financovaných ze zdrojů EU).
 • Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>