Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

5.3 Opatření – Investice do zpracování produktů

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky akvakultury.
 • Subjekty reprezentující akvakulturu.
 • Rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů.
 • Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.
 • Organizace producentů.
 • Ministerstvo zemědělství.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady.
 • Zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky.
 • Podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu.
 • Týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností.
 • Týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury podle článků 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 834/2007  ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
 • Vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým nebo zdokonaleným řídícím a organizačním systémům.
Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...