Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora kultury v Plzeňském kraji

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul Podpora kultury pro rok 2017. Cílem programu je podpora kulturních projektů v těchto oblastech: divadlo, hudba a tanec, výtvarné umění, kulturní dědictví, podpora tradiční lidové kultury a postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit. 

Příjem žádostí:

 • Od 20. 1. 2017 do 20. 2. 2017 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 •  Fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle Programu a souvisí s předmětem podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Divadlo.
 • Hudba, tanec.
 • Výtvarné umění.
 • Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí; předtisková příprava sborníků z konferencí a sympozií).
 • Podpora tradiční lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, folklorní přehlídky a festivaly).
 • Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření MK ČR).
 • Západočeské baroko.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč, maximální výše je pak 100 000 Kč.
 • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů. V případě, že výstupem projektu je vydání odborného/literárního autorského díla v písemné či elektronické podobě, bude příjemci poskytnuta dotace na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu pouze ve výši maximálně 70 % skutečně vynaložených celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřízené krajem.
 • Projekt nebo jeho část se musí uskutečnit na území Plzeňského kraje, u nadregionálních projektů lze z poskytnuté dotace hradit pouze část projektu uskutečněnou na území Plzeňského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>