Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora mládeže Karlovarského kraje v oblasti kreativity a spolupráce

shutterstock_140333755.jpg
Share Button

Finanční podpora pro neziskové organizace na území Karlovarského kraje, které mají jako hlavní činnost práci s  mládeží ve věku 13 až 30 let. Cílem tohoto dotačního programu je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti a využíváním jejich tvůrčího a inovativního potenciálu v praxi.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 4. 2016 do 25. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat neziskové nestátní organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží.
 • Žadatelem může být pouze právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytváření a rozšiřovaní stávající nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých neziskových organizací, tak určených pro neorganizované děti a mládež v Karlovarském kraji.
 • Rozvíjení dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží.
 • Podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu.
 • Podpora tvořivosti a vzájemného dialogu mladých lidí se zástupci krajů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem prostředků činí  283 151 Kč.
 • Výše dotace od kraje na jednoho žadatele je maximálně  100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel dotace je povinen v průběhu realizace projektu vhodným a viditelným způsobem prezentovat Karlovarský kraj.
 • Každý žadatel si může podat maximálně jednu žádost o finanční podporu.
 • Příjemce dotace musí dodržet maximální hodinovou sazbu pro výpočet mzdových nákladů (max. 300Kč/h).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>