Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji

shutterstock_154745477.jpg
Share Button

Jihočeský kraj má zájem podpořit rozvoj studijních programů vysokých škol v souladu s potřebami trhu práce a v návaznosti na aktuální a dlouhodobou perspektivu vývoje na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Prostřednictvím tohoto dotačního programu chce kraj pomoci při rozšiřování stávajících a vytváření nových studijních programů zaměřených na progresivní obory ekonomických činností, především technické obory, obory informačních technologií a obory profilované na výzkum a vývoj.

Příjem žádosti:

 • Termín pro podávání žádostí od 4. 6. 2018 do 15. 6. 2018 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy univerzitního typu.
 • Veřejné vysoké školy neuniverzitního typu.
 • Soukromé vysoké školy univerzitního typu.
 • Soukromé vysoké školy neuniverzitního typu.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení a modernizaci vybavení učeben a laboratoří.
 • Stavební úpravy týkající se učeben a laboratoří.
 • Stavební úpravy související s budováním bezbariérového prostředí na vysokých školách.
 • Odborné certifikace dle norem ISO nezbytné pro získání akreditace nového oboru.
 • Pořízení informačních zdrojů (informační databáze, impaktovaný časopis, atd.).
 • Vybavení a infrastruktura pro získání akreditace nového oboru.
 • Registrační poplatky.
 • Tisk materiálů nezbytných pro získání akreditace nového oboru.
 • Překlady, rešerše, korektury od externích subjektů.
 • Statistické zpracování dat.
 • Nákup odborné literatury.
 • Ediční náklady k výukovým a akreditačním materiálům.
 • IT vybavení.
 • Reprezentaci a propagační materiály (např. pro workshopy).
 • Výzkumná šetření od externích subjektů.
 • Práce na údržbě, opravě a rekonstrukci vysokoškolského prostředí.
 • Nákup pozemků nebo budov, který bude podmíněn již vypracovaným projektem souvisejícím.

Forma a výše podpory:

 • Infrastrukturní zajištění výuky: celková alokace 500 000 CZK.
  • Minimální výše dotace činí 50 000 CZK.
  • Maximální výše dotace činí 500 000 CZK.
  • Minimální požadovaná účast žadatele činí 10 %.
 • Zpřístupnění vysokoškolského prostředí: celková alokace 500 000 CZK.
  • Minimální výše dotace činí 50 000 CZK.
  • Maximální výše dotace činí 500 000 CZK.
  • Minimální požadovaná účast žadatele činí 10 %.
 • Výdaje související s odbornými certifikacemi podle norem ISO: celková alokace 3 000 000 CZK.
  • Minimální výše dotace činí 100 000 CZK.
  • Maximální výše dotace činí 2 000 000 CZK.
  • Minimální požadovaná účast žadatele činí 10 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti.
 • Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů) od 1. 9. 2017 do 31. 3. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>