Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora nových programů na vysokých školách v Jihočeském kraji

shutterstock_154745477.jpg
Share Button

Jihočeský kraj má zájem podpořit rozvoj studijních programů vysokých škol v souladu s potřebami trhu práce a v návaznosti na aktuální a dlouhodobou perspektivu vývoje na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Prostřednictvím tohoto dotačního programu chce kraj pomoci rozvíjet podpůrné aktivity pro zkvalitnění vzdělávání zřizováním nových a modernizací, rozšiřováním stávajících učeben a laboratoří.

Příjem žádosti:

 • Termín pro podávání žádostí od 25. 2. 2019 do 8. 3. 2019 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy univerzitního typu a neuniverzitního typu.
 • Soukromé vysoké školy univerzitního typu a neuniverzitního typu.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1 (investiční):
  • Cílem opatření je rozvoj podpůrných aktivit pro zkvalitnění vzdělávací činnosti na vysokých školách a zahrnuje budování nových a modernizaci stávajících učeben a laboratoří, které slouží vzdělávacím aktivitám v rámci stávajících i nově založených programů.
 • Opatření č. 2 (investiční):
  • Opatření je zaměřeno na zpřístupnění vysokoškolského prostředí. Zde budou podporovány žádosti týkající se rozšíření možností pro bezbariérový pohyb na vysokých školách a jejich prostranství. Jedná se o projekty zejména stavebního charakteru, úpravy vstupních vestibulů (schodiště, mimoúrovňové chodby apod.), samotných vstupů do budov škol (schodiště) a dalšího zvyšování komfortu pro invalidní a nemocné občany.
 • Opatření č. 3 (neinvestiční):
  • Opatření je zaměřeno na podporu vzniku nových studijních programů zaměřených na praxi a následnou využitelnost (uplatnitelnost absolventů) na trhu práce. Tyto programy by měly být orientovány zejména na perspektivní oblasti ekonomiky jako např. např. IT technologie, obory zaměřené na výzkum, technické obory apod.. Opatření současně podporuje rozšíření či prodloužení platnosti akreditace stávajících studijních programů zaměřených především na dlouhodobě perspektivní obory. Získání odborné kvalifikace a akreditací nových studijních programů a rozšíření či prodloužení akreditace současných programů, dotace je určena na úhradu nákladů spojených s přípravou a získáním odborné kvalifikace.

Forma a výše podpory:

 • Infrastrukturní zajištění výuky: celková alokace 1 500 000 CZK.
  • Minimální výše dotace činí 50 000 CZK.
  • Maximální výše dotace činí 500 000 CZK.
  • Minimální požadovaná účast žadatele činí 10 %.
 • Zpřístupnění vysokoškolského prostředí: celková alokace 500 000 CZK.
  • Minimální výše dotace činí 50 000 CZK.
  • Maximální výše dotace činí 500 000 CZK.
  • Minimální požadovaná účast žadatele činí 10 %.
 • Výdaje související s odbornými certifikacemi a akreditacemi nových studijních programů: celková alokace 2 000 000 CZK.
  • Minimální výše dotace činí 100 000 CZK.
  • Maximální výše dotace činí 2 000 000 CZK.
  • Minimální požadovaná účast žadatele činí 10 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 3 žádosti v rámci dotačního programu a maximálně 1 žádost v rámci opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>