Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Share Button

Rozhodnutím ministryně č. 21/2017 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Žádosti je možné podávat od 19. 6. 2017. Ukončení příjmu žádostí: 18. 8. 2017 (do 12 hodin).

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace lze podávat do 18. 8. 2017 (do 12 hodin).

Příjemci podpory:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba, která je zřizovatelem základní školy.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:
    • na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
    • na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
  • Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>