Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora ochrany přírody a krajiny v Libereckém kaji

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Dotace na podporu ochrany přírody a krajiny na území Libereckého kraje. Dotace je poskytována v rámci programu resortu životního prostředí a zemědělství a je možné čerpat prostředky např. na ošetřování krajinářsky významné zeleně, údržbu drobných památek nebo na ochranu živočichů a rostlin a péči o biotopy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. března 2016 do 22. dubna 2016 do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (NNO, obce, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, aj.).
 • Podnikající fyzické osoby (OSVČ) a fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně.
 • Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy.
 • Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.
 • Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat.
 • Údržba a obnova drobných památek v krajině.

Formy a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 10 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 tis. Kč.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 80 tis. Kč.

Specifikace a omezení:

 • Jeden žadatel může v této výzvě podat maximálně 2 žádosti.
 • Účelová neinvestiční i investiční dotace (transfer).
 • Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.
 • Žadatel nesmí využít na realizaci projektu jinou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje.
 • Drobné památky nesmí být zapsány v seznamu kulturních památek – za drobné památky se pro účely tohoto programu považují křížky, boží muka, výklenkové kapličky, skalní reliéfy, obrázky, drobné zvoničky, pomníčky, hraniční kameny, sochy svatých, úpravy významných pramenišť, nikoliv však malé kostely či malé kaple.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>