Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji

shutterstock_154904891.jpg
Share Button

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu na podporu práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji na rok 2017. Hlavním záměrem programu je podpora rozvoje mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje. Dotace bude poskytována na rekonstrukce, opravy a obnovu vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo subjekty z oblasti sportu), dále na podporu pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, informačních systémů mládeže a otevřených klubů, talentované mládeže a soutěží, mezinárodní spolupráce a aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 2. 1. 2017 do 13. 1. 2017 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1:
  • domy dětí a mládeže vyvíjející činnost podle zákona č. 561/2004 Sb.,
  • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží,
  • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají ve svém statutu zakotvenu práci s dětmi a mládeží,
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., které mají ve svém statutu zakotvenu práci s dětmi a mládeží.
 • Opatření č. 2–6:
  • neziskové a jim podobné organizace a subjekty působící na území Jihočeského kraje v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, které mají ve svých stanovách/statutu/zakládací listině zakotvenu práci s dětmi a mládeží; subjekty se sídlem mimo území Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své organizační jednotky, pobočné spolky nebo místní skupiny, které mají sídlo na území Jihočeského kraje,
  • obce včetně dobrovolných svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje,
  • školy a školská zařízení se sídlem v Jihočeském kraji bez rozdílu zřizovatele,
  • právnické a fyzické osoby působící na území Jihočeského kraje v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a zájmového vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen.
 • Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání.
 • Opatření č. 3: Informační systémy mládeže a otevřené kluby.
 • Opatření č. 4: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží.
 • Opatření č. 5: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením.
 • Opatření č. 6: Mezinárodní spolupráce.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 5,8 mil. CZK.  Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je stanovena na 20 %.
 • Opatření č. 1: alokace 1,5 mil. CZK, max. výše dotace 300 tis. CZK, min. výše dotace 50 tis. CZK.
 • Opatření č. 2: alokace 2,6 mil. CZK, max. výše dotace 150 tis. CZK, min. výše dotace 20 tis. CZK.
 • Opatření č. 3: alokace 0,5 mil. CZK, max. výše dotace 150 tis. CZK, min. výše dotace 20 tis. CZK.
 • Opatření č. 4: alokace 0,8 mil. CZK, max. výše dotace 120 tis. CZK, min. výše dotace 10 tis. CZK.
 • Opatření č. 5: alokace 0,2 mil. CZK, max. výše dotace 30 tis. CZK, min. výše dotace 10 tis. CZK.
 • Opatření č. 6: alokace 0,2 mil. CZK, max. výše dotace 30 tis. CZK, min. výše dotace 10 tis. CZK.

Specifikace a omezení:

 • Dotace v tomto dotačním programu může být požadována pouze na práci s dětmi a mládeží ve věku 6–26 let.
 • Tento dotační program není určen pro subjekty působící v oblasti tělovýchovy a sportu.
 • Dotaci nelze poskytnou žadatelům, kteří již na stejný účel obdrželi jiné peněžní prostředky kraje s výjimkou poskytnutých individuálních dotací a peněžitých darů.
 • V případě investiční akce příjemce dotace garantuje udržitelnost realizovaného projektu v období tří let po dokončení jeho realizace.
 • Žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost s výjimkou subjektů zastřešujících minimálně 5 článků bez právní subjektivity. Tyto subjekty mohou podat do každého opatření maximálně 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>