Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci

shutterstock_155816618.jpg
Share Button

Dotace na podporu preventivních aktivit vedoucích k žádoucímu rozvoji osobnosti, podporu uplatňování metod vedoucích ke zdravému životnímu stylu při práci s dětmi a mládeží na území Plzeňského kraje mohou získat fyzické a právnické osoby.

Příjem žádostí:

 • Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí (termín uzávěrky), tj. 13. 3. 2017.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Obce a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle programu.
 • Příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Specifická primární prevence rizikového chování realizovaná nestátními neziskovými organizacemi, školami a školskými zařízeními.
 • Vzdělávání pedagogů v primární prevenci rizikového chování, supervizi.
 • Adaptační pobyty, osobnostní a sociální rozvoj.
 • Vytvoření podmínek pro práci školních metodiků prevence, metodiků prevence v PPP.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytována v max. výši  100 % skutečně vynaložených celkových nákladů.
 • Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční náklady žadatele v roce 2017 spojené s realizací projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>