Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů ve městě Plzni

shutterstock_154757501.jpg
Share Button

Dotace na podporu projektů zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů jsou určeny základním školám, které zajišťují povinnou školní docházku na území města Plzně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 31. 12. 2015.

Příjemci podpory:

 • Základní škola, která zajišťuje povinnou školní docházku na území města Plzně. Podpora bude směřována pouze do ročníků, ve kterých je plněna povinná školní docházka.

Typy podporovaných projektů:

 • Předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
  • Záškoláctví.
  • Šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus.
  • Kriminalita, delikvence.
  • Užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek.
  • Závislost na politickém a náboženském extremismu.
  • Netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling).
 • Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
  • Domácího násilí.
  • Týrání a zneužívání dětí (včetně komerčního sexuálního zneužívání).
  • Ohrožování mravní výchovy mládeže.
  • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie).
 • Využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací (např. Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. a POINT 14).

Forma a výše podpory:

 • U příspěvkových organizací města Plzně forma zvýšení příspěvků na provoz, u ostatních subjektů jako plnění ze smlouvy na základě předložení stanovených dokladů.
 • Podmínkou poskytnutí podpory je finanční spoluúčast žadatele či jiného třetího subjektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost se podává v písemné podobě. Elektronické podání není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>