Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora prorodinných aktivit v Olomouckém kraji

shutterstock_155351414.jpg
Share Button

Dotace na podporu akcí/projektů z oblasti prorodinné politiky určených k rozvoji partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, služeb prosazujících zdravý životní styl, výchovu k odpovědnosti, mezigenerační soužití a zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 1. 2016 do 19. 2. 2016.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

  • Akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin – zahrnující služby teoretického i tréninkového vzdělávání v oblasti rodičovských kompetencí, včetně programů zaměřených na podporu mladých lidí před založením rodiny a rodin se specifickými potřebami.
  • Akce a projekty na zavádění inovativních postupů a metod do přímé práce s rodinami na posílení vícegeneračních vazeb v rodině (děti, rodiče, prarodiče).
  • Akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní práci s rodinou za účelem podpory její stability, osvětové a vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti, za účelem prosazení zdravého životního stylu a prevence sociálního vyloučení, a to včetně osvěty a propagace významu rodiny.
  • Akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství včetně podpory zájemců o náhradní rodinnou péči.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 300 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>