Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech Pardubického kraje

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Cílem programu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých mikroregionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí.
 • Právnické osoby v nichž mají obce výrazně majoritní vlastnický podíl (majetková účast obcí minimálně 2/3).
 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby).

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce, a modernizace stávajících objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely.
 • Výstavby objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely.
 • Výstavby a rekonstrukce technické infrastruktury s převažujícími užitky pro sektor podnikání a následné využití  zainvestovaných ploch pro podnikatelské účely.
 • Zřízení prostor pro drobné živnostenské podnikání a další služby obyvatelům.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jednu žádost je 100 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 2 mil. Kč.
 • Poskytnutí grantu je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 50 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být lokalizován v problémových mikroregionech Pardubického kraje.
 • Žadatel o podporu musí být přímo odpovědný za přípravu a vedení projektu a nepůsobit jako prostředník.
 • Příjemce dotace musí mít jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s akcí. Majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, nesmí být po dobu 5 let po ukončení akce převeden příjemcem podpory na jiného majitele (neplatí pro inženýrské sítě) nebo dán jako předmět zástavy anebo zajišťovacího převodu práva.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>