Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

Share Button

Plzeňský kraj vydal výzvu pro podávání žádostí o dotace na podporu cyklistiky a cykloturistiky. Podpořené projekty v rámci této výzvy by měly vést ke zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy, rozvinout cykloturistiku na území tohoto kraje s dosahem za jeho hranice a také podpořit systém bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádostí o  podporu: do 18. 2. 2019, 17:00:00.

Příjemci podpory:

 • Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje.
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • REKONSTRUKCE, ZNAČENÍ A DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS A SINGLTREKŮ:
  • Rekonstrukce, značení a dobudování propojek u stávajících tras.
  • Budování doprovodné infrastruktury tras (odpočívadla, informační tabule apod., pítka – přístup k pitné vodě).
  • Osazení a doplnění tras novými značkami dle příslušné legislativy.
 • PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VYHLEDÁVACÍ STUDIE:
  • Vypracování projektové dokumentace či vyhledávací studie k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu výhradně nadregionálních dálkových tras, případně stavebního objektu podmiňujícího její funkci (lávka, podjezd, rampa, přívoz atd.) a na vypracování projektové dokumentace na značení cyklostezek a cyklotras v oblastech s jejich minimálním pokrytím.
  • Vypracování projektové dokumentace nebo vyhledávací studie pro specializované trasy (singltrek, pumptrek, in-line trasa, atd.).

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytnuta v maximální výši 80 % skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů. (Finanční spoluúčast žadatele musí být min. 20% ze skutečně vynaložených celkových nákladů).
 • Rekonstrukce, značení a dobudování propojek u stávajících tras – budování doprovodné infrastruktury tras (odpočívadla, informační tabule apod.):
  • Budou podpořeny částkou 100 000 Kč – 800 000 Kč.
 • Projekty v rámci projektové dokumentace  a vyhledávací studie:
  • Budou podpořeny částkou 50 000 – 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace dotovaného projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 06. 2020.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>