Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)
Share Button

Plzeňský kraj vydal výzvu pro podávání žádostí o dotace na podporu cyklistiky a cykloturistiky. Podpořené projekty v rámci této výzvy by měly vést ke zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy, rozvinout cykloturistiku na území tohoto kraje s dosahem za jeho hranice a také podpořit systém bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras.

Příjem žádostí:

 • Sběr žádostí bude ukončen dne 19. 2. 2018 17:00.

Příjemci podpory:

 • Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce a dobudování propojek u stávajících cyklostezek a výstavba stezek pro horská kola – singletracků, vyznačení cyklotras.
 • Budování doprovodné infrastruktury cyklostezek (odpočívadla, informační tabule apod.).
 • Osazení a doplnění cyklotras a cyklostezek novými značkami dle příslušné legislativy.
 • Vypracování projektové dokumentace či vyhledávací studie k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu výhradně nadregionálních dálkových tras, případně stavebního objektu podmiňujícího její funkci (lávka, podjezd, rampa, atd.) a na vypracování projektové dokumentace na značení cyklostezek a cyklotras v oblastech s jejich minimálním pokrytím.
 • Vypracování projektové dokumentace nebo vyhledávací studie stezek pro horská kola – singletracků.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytnuta v maximální výši 80 % skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů. (Finanční spoluúčast žadatele musí být min. 20% ze skutečně vynaložených celkových nákladů.).
 • Projekty v rámci výstavby, rekonstrukce, značení, doprovodné infrastruktury a kofinancování projektů ze SFDI budou podpořeny částkou 100 000 – 800 000 Kč.
 • Projekty v rámci projektové dokumentace budou podpořeny částkou 50 000 – 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné jsou náklady vynaložené na projekt od 01.01.2018 do 30.06.2019.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>