Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji

shutterstock_65429458.jpg
Share Button

Cílem dotačního program je podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na území Jihočeského kraje s ohledem na odůvodněné potřeby občanů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace (ústav, spolek, o.p.s. aj.).
 • Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti.
 • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Zkvalitnění materiálně technických podmínek registrovaného poskytovatele sociální služby „pečovatelská služba“, který zajišťuje terénní formu sociální služby na území Jihočeského kraje.
 • Podpora dostupnosti a rozvoj kapacit odlehčovací služby – pobytové formy pro děti a dospělé osoby s poruchou autistického spektra na území ORP České Budějovice.
 • Podpora dostupnosti a vytvoření kapacit sociální služby „sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ poskytované ambulantní formou pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra na území ORP Strakonice, kde není tato služba dostupná..
 • Podpora dostupnosti sociální služby noclehárny na území ORP Český Krumlov pro osoby bez přístřeší, kde není v současné době tato služba dostupná. Cílem je vnik sociální služby noclehárny pro osoby bez domova a poskytnutí základního zázemí pro přenocování a využití hygienického zařízení.
 • Zajištění dostupnosti pobytové formy sociální služby „odlehčovací služby“ na území ORP Soběslav pro osoby se zdravotním postižením.

Forma a výše podpory:

 • Výše příspěvku se pohybuje od 50 000 do 1 000 000 Kč.
 • Je vyžadována minimální finanční spoluúčast ze strany žadatele a to 5 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 2 žádosti o dotaci v rámci dotačního programu.
 • V rámci opatření č. 1 jsou uznatelné pouze materiálové náklady/výdaje neinvestičního charakteru.
 • V rámci opatření č. 2, 3, 4 a 5 jsou uznatelné pouze následující výdaje: osobní náklady – výdaje na mzdy a odvody soc. a zdrav. pojištění, materiálové náklady – výdaje na spotřební a provozní materiál, výdaje za služby – nájemné, cestovní náhrady - jízdné a stravné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>