Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora školství v Jihočeském kraji

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Hlavním cílem grantového programu Podpora školství je vytváření potřebných podmínek pro zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dále pak zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání na území Jihočeského kraje a umožnění rychlejšího návratu rodičů s malými dětmi na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 15. 2. 2016 do 26. 2. 2016 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Školy.
 • Obce.
 • Právnické osoby, jejichž záměrem je zřízení „firemní“ mateřské školy následně zařazené do rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora rozšíření bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcí a krajem:
  • Pořízení a instalace schodolezu, bezbariérové plošiny, bezbariérového výtahu.
  • Vybudování bezbariérové nájezdové rampy, stavební úpravy související s vybudováním bezbariérového vstupu.
 • Opatření č. 2: Podpora výstavby a rekonstrukci budov a venkovních prostor mateřských škol zřizovaných obcí a krajem a „firemních“ mateřských škol v souvislosti s rozšířením stávajících kapacit a celé sítě mateřských škol na území Jihočeského kraje:
  • Rekonstrukce a výstavba sociálních zařízení, tříd a ostatních prostor budov.
  • Výměna a instalace oken, dveří a podlah.
  • Rekonstrukce a vybudování systému vytápění.
  • Výstavba zařízení školního stravování dětí.
  • Terénní úpravy zahrad, vybudování přístřešků, píškovišť, bazénů.
  • Vybudování drobných dopravních a hracích ploch.
  • Pořízení a instalace multifunkčních herních sestav investičního charakteru.
 •  Opatření č. 3: Podpora vybavení vnitřních prostor budov a školních zahrad stávajících i nově vzniklých mateřských škol zřizovaných obcí a krajem a firemních mateřských škol:
  • Vybavení tříd a ostatních prostor budov mateřských škol (vyjma učebních pomůcek do 1 000 Kč, kancelářských potřeb a spotřebního materiálu.
  • Vybavení školních zahrad jednotlivými hracími a tělovýchovnými prvky neinvestičního charakteru (v přpadě nákupu drobného hmotného majetku je stanoven limit do 40 tisíc za 1 ks včetně DPH).

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Celková alokace: 1,5 mil. Kč. min. 50 tisíc – max 1 milion Kč. Spolúčast žadatele 20 % nebo 40 % v závislosti na typu žadatele.
 • Opatření č. 2: Celková alokace: 1 mil. Kč. min. 300 tisíc – max 1 milion Kč. Spolúčast žadatele 20 % nebo 40 % v závislosti na typu žadatele.
 • Opatření č. 3: Celková alokace: 0,5 mil. Kč. min. 30 tisíc – max 500 tisíc Kč. Spolúčast žadatele 20 % nebo 40 % v závislosti na typu žadatele.

Specifika a omezení:

 • Mezi neuznatelné náklady patří zejména:
  • Nákupy pozemků nebo budov.
  • Úhrada nájmů a leasing.
  • Provozní výdaje (energie apod.).
  • Příspěvky v naturáliích.
  • Dary.
  • Pokuty, penále, výdaje na správní poplatky.
  • Mzdové náklady a cestovné.
  • Odpisy.
  • Služby.
  • Pojištění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>