Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora školství v Jihočeském kraji

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Hlavním cílem grantového programu Podpora školství je vytváření potřebných podmínek pro zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dále pak zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání na území Jihočeského kraje a umožnění rychlejšího návratu rodičů s malými dětmi na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1:
  • Školy a školská zařízení zřizovaná Jihočeským krajem,.
  • Obce, které zřizují právnické osoby vykonávající činnost základní školy, mateřské školy

   a školského zařízení se sídlem v Jihočeském kraji.

 • Opatření č. 2:
  • Mateřské školy zřizované Jihočeským krajem.
  • Obce se sídlem v Jihočeském kraji, které zřizují právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy zařazené do rejstříku škol a školských zařízení.

  • Obce, v jejichž majetku je budova, v níž právnická osoba zřizovaná jinou obcí vykonává činnost

   mateřské školy (dříve tzv. elokovaná pracoviště).

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora rozšíření bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcí a krajem:
  • Pořízení a instalace bezbariérové plošiny.
  • Pořízení a instalace bezbariérového výtahu.
  • Vybudování bezbariérové nájezdové rampy.
  • Stavební úpravy související s vybudováním bezbariérového vstupu.
 • Opatření č. 2: Podpora vybavení mateřských škol zřizovaných obcí a krajem učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí; vybavení školních zahrad těchto mateřských škol:
  • Vybavení tříd a ostatních prostor budov mateřských škol (vyjma učebních pomůcek do 1 000 Kč, kancelářských potřeb a spotřebního materiálu.
  • Vybavení školních zahrad jednotlivými hracími a tělovýchovnými prvky neinvestičního charakteru (v přpadě nákupu drobného hmotného majetku je stanoven limit do 40 tisíc za 1 ks včetně DPH).

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Celková alokace: 2 mil. Kč. Min. 50 tisíc – max. 1 milion Kč. Spoluúčast žadatele 20 % nebo 40 % v závislosti na typu žadatele.
 • Opatření č. 2: Celková alokace: 1 mil. Kč. Min. 20 tisíc – max. 150 tisíc Kč (neinvestiční charakter). Min. 40 tisíc – max. 500 tisíc Kč. Spoluúčast žadatele 20 % nebo 40 % v závislosti na typu žadatele.

Specifika a omezení:

 • Mezi neuznatelné náklady patří zejména:
  • Nákupy pozemků nebo budov.
  • Úhrada nájmů a leasing.
  • Provozní výdaje (energie apod.).
  • Příspěvky v naturáliích.
  • Dary.
  • Pokuty, penále, výdaje na správní poplatky.
  • Mzdové náklady a cestovné.
  • Odpisy.
  • Služby.
  • Pojištění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>