Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

shutterstock_155648078.jpg
Share Button

Účelem realizace dotačního programu je zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 1. 11. 2017 do 7. 11. 2017 včetně.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách) a poskytuje některou ze služeb uvedených v bodě A nebo B:
  • A: Podpora stávajících služeb.
  • B: Podpora nových služeb a rozvoj stávajících kapacit.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze poskytnout na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Forma a výše podpory:

 • Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem žádosti, smlouvou, schváleným nákladovým rozpočtem, Programem a Metodikou.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • Žadatelům poskytujícím sociální služby financované z Programu nebude na tytéž služby poskytnuta dotace z Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, popř. již poskytnutá dotace musí být vrácena.
 • Každý žadatel podává pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>