Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce ČOV a Jihočeského kraje

shutterstock_140333755.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat právnické osoby, které mají jako hlavní předmět činnosti provozování sportovních a tělovýchovných činností a organizují sportovní činnost dětí a mládeže. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 20. 6. 2016 do 8. 7. 2016 do 12:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Právnické osoby (sportovní kluby, sportovní oddíly, tělovýchovné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) se sídlem a působností na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvek na celoroční činnost, ze kterého lze hradit neinvestiční výdaje organizace přímo související s činností dětí a mládeže. Zejména se jedná o výdaje na provoz (nájemné, energie, apod.), materiálně technické zabezpečení, pronájem sportovních zařízení, pojištění, rozhodčí, zdravotní zabezpečení, vzdělávání a ohodnocení trenérů, cestovní výdaje, výdaje spojené s účastí na soutěžích a soustředěních apod.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace dotačního programu na rok 2016 je 4 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je stanovena na 30 000 Kč, maximální na 100 000 Kč.
 • Z dotace může být hrazeno nejvýše 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Dotační program není určen pro příspěvkové organizace, obce a svazky obcí, školy a školská zařízení.
 • Jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost o dotaci v tomto dotačním programu.
 • Uznatelné jsou pouze následující neinvestiční výdaje přímo související s činností dětí a mládeže do juniorského věku daného sportu:
  • provozní výdaje (nájemné, energie, služby,…)
  • materiálně technické zabezpečení činnosti s dětmi a mládeží (sportovní vybavení, výzbroj, výstroj, věcné ceny do soutěží, …)
  • cestovní výdaje a doprava
  • výdaje na rozhodčí
  • poplatky za vzdělávání trenérů (semináře, školení, kurzy)
  • pronájem sportovních zařízení
  • osobní náklady trenérů (max. do výše 50% celkových výdajů na projekt)
  • výdaje spojené s účastí na soutěžích a soustředěních (ubytování, startovné, stravné,…)
  • tisk metodických a propagačních materiálů nekomerčního charakteru
  • zdravotní zabezpečení
  • úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>