Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

nepomucky
Share Button

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci tří podprogramů na stavební obnovu kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich součástí a zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou vlastníci kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději od 02. 01. 2019 do 31. 01. 2019.

Příjemci podpory:

 • U podprogramů A a B je oprávněným žadatelem vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, která se nachází na území Pardubického kraje.
 • U podprogramu C je oprávněným žadatelem vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek.
  • Obnova střech včetně krovů a klempířských prvků.
  • Statika, obnova roubení, odvodnění objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády.
  • Stavebně-historické průzkumy apod.
 • Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich součástí.
  • Restaurování oltáře, varhan, lavic, soch, maleb, ostění a kamenných prvků, vitráže apod.
 • Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru.
  • Zachování a obnova drobných objektů místního významu, neevidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, za využití tradičních materiálů a technologií – boží muka, kapličky, křížky apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu na jeden projekt v podprogramech A a B činí 50 000 Kč.
 • Výše poskytnutého grantu na jeden projekt v podprogramu C činí 15 000 – 50 000 Kč.
 • Maximální možná míra dotace u všech podprogramů činí 80 % celkových uznatelných nákladů projektu, pokud je žadatelem fyzická osoba, neziskový nestátní subjekt, církev, obec s velikostí do 3 tisíc obyvatel a právnická osoba vlastnící nemovitosti v takové obci.
 • Maximální možná míra dotace u všech podprogramů činí 60 % celkových uznatelných nákladů projektu, pokud je žadatelem obec s velikostí nad 3 tisíce obyvatel a právnická osoba vlastnící nemovitosti v takové obci.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Pardubického kraje.
 • Příjemce nesmí převést majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>