Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji

shutterstock_150366119.jpg
Share Button

Program je vyhlášen s cílem podpory pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti tělovýchovy a sportu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 30. 6. 2018 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a příspěvkové organizace zřízené PK. Žadatelé musí mít ve svých stanovách uveden jako hlavní předmět činnosti zaměření na tělovýchovu a sport.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje (PK) v oblasti tělovýchovy a sportu.
  • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území PK, odborně a organizačně řídí a podporují činnost spolků, zabezpečují činnost družstev talentovaných dětí a mládeže a talentovaných jednotlivců soutěžících na krajské, republikové a mezinárodní úrovni.
  • Podpora při pořádání a organizování sportovních akcí, soustředění a sportovních soutěží zejména pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci PK, pořádání sportovních akcí celostátního a mezinárodního významu, podpora tělovýchovných a sportovních akcí škol a školských zařízení v PK.
  • Podpora reprezentačních výběrů startujících za PK, reprezentantů České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území PK.
  • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zamřených na sportovní a tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj a zachování všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých.
  • Neinvestiční podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti, podpora spolkové činnosti.
  • Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program je 5 mil. Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace/příspěvku činí 25 tis. Kč.
 • Maximální výše 200 tis. Kč na projekt.
 • Poskytovatel je oprávněn dotaci poskytnout v režimu podpor de minimis.

Specifika a omezení:

 • Preferováni budou žadatelé se sídlem v PK. Projekt nebo jeho část se musí uskutečnit na území PK, u nadregionálních projektů lze z poskytnuté dotace/příspěvku hradit pouze část projektu uskutečněnou na území PK.
 • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>