Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program

action-2277292__340
Share Button

Dotace na registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby mohou získat spolky, ústavy, církve, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, osoby samostatně výdělečně činné a další.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 10. 8. 2018 do 31. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby.
 • Osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým krajem.
 • Osoby samostatně výdělečně činné.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 37–58, 60–63, 65–67 a 69–70 zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 10,5 mil. Kč.
 • Maximální podíl dotace kraje je 30 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých v žádosti.
 • Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci dotačního programu je 1 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 300 000 Kč na jednu službu.

Specifika a omezení:

 • Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky a příspěvkové organizace zřizované ÚK.
 • Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>